Šilutės rajono savivaldybė išsidėsčiusi vakarinėje Lietuvos dalyje, prie Kuršių marių. Savivaldybė yra viena iš septynių, sudarančių Klaipėdos regioną. Šilutės rajono savivaldybė yra svarbių tarptautinių kelių įtakos zonoje. Savivaldybės teritoriją šiaurės – pietų kryptimi kerta kelias 141, jungiantis Kauną ir Klaipėdą, kuris jungiasi su šalies magistraliniu keliu A12 Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas ir IXB transporto koridoriumi Kijevas – Minskas – Vilnius – Klaipėda, sutampančiu su magistraliniu keliu A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda. Susisiekimui taip pat labai svarbi savivaldybės teritoriją kertanti geležinkelio linija Klaipėda – Pagėgiai. Visa tai sudaro strategiškai patogią Šilutės rajono savivaldybės geografinę padėtį.

„Šilutė – vandenų kraštas, o kur vanduo, ten ir aktyvesnis turizmas, o tai sukuria sąlygas verslo plėtrai. Be abejo, turizmo verslas labiausiai ir vystosi ten, kur vanduo. Tai Rusnė, Kintai, Ventė. Rajone įregistruotos 36 kaimo turizmo sodybos. Turime verslą, teikiantį maitinimo paslaugas. Tačiau rajone labai pasigendame aktyvių pramogų verslo“, – lūkesčiais dalijasi  Šilutės turizmo informacijos centro direktorė Rasa Grygelienė.

Užsienio partneriai ir verslas

Šiemet Šilutės rajono savivaldybei įteikta Užsienio reikalų ministerijos  Auksinė krivūlė „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“. „Savivaldybė turi daug ir įvairių tarptautinių partnerių.  Bendradarbiaujame su Turkija, Indija, Ukraina, Lenkija, Latvija, Rusija, Baltarusija, Švedija. 

Su dalimi partnerių įgyvendiname bendrus projektus, sukuriančius reikalingą infrastruktūrą verslo plėtrai.Šiuo metu kartu su Lenkija ir Vokietija savivaldybė įgyvendina projektą, kuris labai pakeis Kintus. Šis miestelis plėtojant turizmą iki šiol nebuvo tinkamai pritaikytas turizmo plėtrai. Įgyvendinus projektą, čia atsiras galimybė kurti verslus, teikiančius įvairias vandens pramogas. Bendradarbiaudami su Latvija, tvarkėme pažeistas teritorijas. Kartu su Rusija įgyvendinome kai kuriuos vandentvarkos projektus, – tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi dalijasi Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis. – Su kitais partneriais bendradarbiavimas apsiriboja kultūriniais mainais, pasikeitimu patirties, kas labai svarbu skleidžiant informaciją apie Šilutės kraštą. O tai labai svarbu, ieškant investuotojų, paskatinant verslo plėtrą.“

Kuriama infrastruktūra

„Be abejo, verslas susietas su turizmo srautais. Dabar pasižiūrėję į turizmo žemėlapį, pastebime, kad vis tik didžiausia turistų koncentracija yra pajūryje, na, ir dar Druskininkuose. Regionuose turizmas auga nepalyginamai lėčiau, nes šio verslo sėkmė labai susijusi su valstybės ir savivaldybių politika.Norint pritraukti turizmo verslą į regionus, būtina kurti bent pirminę infrastruktūrą. 

Šilutės rajone pastaruoju metu infrastruktūrai skiriamas ypatingas dėmesys. Šilutėje įrengtas mažųjų laivų uostas sunkiai talpina visus norinčius čia įplaukti, o pramogų paslaugas papildė nemenka paplaukiojimų laivais pasiūla. 

Nuotrauka iš: pamarioklasteris.lt

Baigiamas sutvarkyti kelias į Rusnę. Turistų srautus padidins ir apžvalgos bokštas. Šiuo metu jis projektuojamas ir tikimės, kad kitų metų pabaigoje Rusnę papildys dar vienas traukos objektas. Įrengiamas ir salą su Šilute sujungsiantis dviračių takas. Tvarkant kelią į Žemaičių Naumiestį, taip pat įrenginėjamas dviračių takas. Taigi Šilutės rajonas tampa svetingesnis keliaujantiems dviračiais, – turizmui svarbios infrastruktūros kūrimą apžvelgia Šilutės turizmo informacijos centro direktorė Rasa Grygelienė. – Pagaliau pajudėjo ir dar vieno Šilutei labai svarbaus objekto – baseino su sveikatingumo kompleksu statyba. Šis statinys labai seniai buvo reikalingas, nes labai trūksta pramogų vaikams ir paaugliams. Tad jį pastačius bent iš dalies bus išspręsta ši problema, o tuo pačiu ir sumažintas sezoniškumas. Aktyvių pramogų paslaugos – Šilutės rajone atvira niša verslui.“

Parama smulkiam ir stambiam verslui

Iš paramos fondo smulkiajam ir vidutiniam verslui  bei asociacijai subsidijuojamos darbo vietų įkūrimo išlaidos, patirtos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms tiesioginėms darbo priemonėms, įrangai pirkti. Paramos suma – iki 3 tūkst. eurų. Įkurtą darbo vietą privalu išlaikyti trejus metus. Rėmimo lėšos naudojamos padengti dalį palūkanų už paskolas verslo projektams įgyvendinti, taip pat įmonės bei asociacijų steigimo išlaidoms padengti.

„Savivaldybė esame suinteresuoti į rajoną pritraukti kuo daugiau investuotojų. Inicijuojame greitesnį dokumentų sutvarkymą, padedame įrengti inžinerinius tinklus. Tai ir šiluma, ir vanduo, ir nuotekos, ir elektra“, – apie paramą verslui kalba ir rajono meras ir apgailestaudamas priduria, kad šalyje vis neišsprendžiamas investicijas regionuose stabdantis žemės klausimas. Savivaldybės, nepaisant visų žygių, vis negauna teisės disponuoti jų teritorijoje esančia valstybine žeme. Kol kas visus žemės klausimus tenka spręsti per Nacionalinę žemės tarnybą, o tai pareikalauja labai daug laiko, kas atbaido ne vieną investuotoją.

„Labai tikimės, kad į rajoną sugrįš į užsienį užsidirbti išvykę šilutiškiai. Ir sugrįžę ieškos ne tik gerai apmokamų darbo vietų, bet ir patys imsis kurti verslą. Be anksčiau minėtos paramos, savivaldybė yra pasirengusi užtikrinti, kad jų vaikai galėtų lankyti darželį, mokyklą, vaikams, prasčiau kalbantiems lietuviškai, teikiama pagalba greičiau adaptuotis, – apie pasirengimą priimti sugrįžtančiuosius kalba rajono meras. – Jei sugrįžtantieji ketina nuomoti būstą, savivaldybė esame parengę ir nuolat atnaujiname nuomojamo būsto sąrašą. Stengiamės sudaryti patogias gyvenimo sąlygas.“

Išsamiau apie galimybes Šilutės rajoną grįžtantiems iš užsienio teikiama telefonu – 8 441 79 224, 8 659 97 607

Informacija pateikta remiantis 2019 m. spalio 19 d. Karolinos Baltmiškės straipsniu, publikuotu Regiono naujienose. Visą straipsnį rasite čia

Tapk ambasadoriumi

Ar nori būti Šilutės ambasadoriumi ir pasidalinti kontaktais verslininkų, kuriems būtų įdomu investuoti Šilutėje? Būk mūsų trūkstama grandis pasiekti investuotojus, tapk ambasadoriumi ir supažindink Šilutę su investuotojais. Junkis!

2014–2020 m. prioritetinės investavimo sritys Lietuvoje

Ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslui įgyvendinti pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą skirta 6,709 mlrd. eurų:

  • 3,501 mlrd. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo;
  • 1,127 mlrd. eurų iš Europos socialinio fondo;
  • 2,049 mlrd. eurų iš Sanglaudos fondo;
  • 31,8 mln. eurų iš specialiųjų asignavimų Jaunimo užimtumo iniciatyvai.
  • Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui įgyvendinti skirta 113,7 mln. eurų iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslą, 2014–2020 m. laikotarpiu didelis dėmesys numatomas skirti į aukštą pridėtinę vertę orientuotai ekonomikai. Lėšos koncentruojamos tose srityse, kurios gali užtikrinti ilgalaikį ir tvarų ekonomikos augimą ir jos konkurencingumą. Apie 10 proc. ES fondų lėšų planuojama skirti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimui, apie 8 proc. – smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui. Tikimasi, kad šios investicijos prisidės prie sąlygų vietinių ir užsienio investicijų pritraukimui pagerinimo, didins verslo konkurencingumą ir sudarys prielaidas spartesniam ekonomikos augimui. Taip pat labai svarbios yra investicijos į energetinio efektyvumo bei atsinaujinančios energetikos sritis, kurioms numatoma skirti 14,5 proc. 2014–2020 m. ES fondų lėšų. Informacinės visuomenės skatinimui numatoma skirti 3,6 proc. lėšų.

Asociacija "Lamatos žemė"

       Šilutės rajono asociacijos vietos veiklos grupės (toliau VVG) įsikūrimą paskatino suaktyvėjęs bendruomeninių organizacijų judėjimas. 2004 metų balandžio mėnesį viename iš mero inicijuotų renginių Juknaičių seniūnijoje įvyko konferencija „Bendruomenės pilnavertės gyvensenos modelis: dabartis ir perspektyvos“. Joje dalyvavo seniūnijų ir bendruomenių atstovai iš visų 13 rajono seniūnijų, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros mokslininkai bei Žemės ūkio mokslų ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro specialistai. 

Būtent šios konferencijos metu buvo pirmą kartą pradėta kalbėti apie vietos veiklos grupės įkūrimą Šilutės rajone, jos vaidmenį ir perspektyvą įsisavinant ES fondų lėšas. 

    Šilutės rajono asociacijos vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ įsikūrimą taip pat paskatino suaktyvėjęs bendruomeninių organizacijų judėjimas bei 2003 – 2004 m. įvykę mokymo kursai ir seminarai LEADER programos tematika. 2004 m. liepos 7 dieną aktyvūs Rusnės, Juknaičių, Vainuto, Švėkšnos, Kintų ir kitų bendruomenių atstovai, norintys pagerinti gyvenimo kokybę kaime, susirinko Šilutės rajono savivaldybėje ir sutarė įkurti Šilutės rajono vietos veiklos grupę, kuri, dalyvaudama LEADER+ programoje, parengtų vietos plėtros strategiją bei organizuotų jos įgyvendinimą.

Kviečiame teikti vietos projektus 

 

Ieškote tinkamos vietos verslui plėsti, kur mažiau biurokratinių procedūrų, galima greitai ir patogiai vykdyti verslą bei susisiekimą, reikalingą sėkmei užsitikrinti? VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ yra ne pelno siekianti tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra ir labai dažnai – pirmasis globalaus verslo atstovų kontaktas su Lietuva. Daugiau informacijos rasite ČIA

Didžiausios Klaipėdos regiono gamybos įmonės pagal atskirus sektorius