Šilutės rajono savivaldybėje veikia 27 švietimo įstaigos ir 10 skyrių: 5 gimnazijos, 1 pradinė, 1 – Rusnės specialioji ir 8  pagrindinės mokyklos, 1  mokykla – darželis, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, 1 meno ir 1 sporto mokyklos, 7 lopšeliai – darželiai ir Švietimo pagalbos tarnyba.  Visose švietimo įstaigose veikia neformaliojo ugdymo būreliai: šokių, muzikos, dailės, teatro, informacinių technologijų, gamtos mokslų, sporto, kūrybinių darbelių. Šilutės pirmojoje gimnazijoje 2018 m. vasario 20 d. atidarytas Inovacijų ir robotikos centras, kur vaikai gali mokytis robotukų projektavimo ir gamybos.

Gimnazijos

 • Šilutės pirmoji gimnazija;
 • Šilutės Vydūno gimnazija;
 • Švėkšnos „Saulės“ gimnazija;
 • Žemaičių Naumiesčio gimnazija;
 • Vainuto gimnazija;
 • Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų centras;
 • Šilutės meno mokykla;
 • Šilutės sporto mokykla;

Pagrindinės mokyklos

 • Juknaičių pagrindinė mokykla;
 • Katyčių pagrindinė mokykla;
 • Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla;
 • Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla;
 • Šilutės Pamario pagrindinė mokykla;
 • Usėnų pagrindinė mokykla;
 • Vilkyčių pagrindinė mokykla;
 • Šilutės Žibų pagrindinė mokykla;
 • Kintų pagrindinė mokykla;
 • Rusnės specialioji mokykla;

Mokykla - darželis ir lopšeliai - darželiai

 • Žemaičių Naumiesčio mokykla – darželis;
 • Šilutės lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Žvaigždutė“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Žibutė“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Gintarėlis“
 • Šilutės lopšelis – darželis „Pušelė“
 • Švėkšnos lopšelis – darželis
tavorobotas2

Inovacijų ir robotikos centras

įsikūręs Šilutės pirmojoje gimnazijoje. Šioje laboratorijoje, kuri sukurta mažos gamyklos principu, projektuojami robotai ir su specialios įrangos pagalba gaminamos visos reikiamos detalės. Vaikai yra mokomi taikomosios mechanikos ir elektronikos inžinerijos.

16179149_1593159684034674_410376988788714398_o

KUKULIS
M. Jankaus g. 8, Šilutės m., Šilutės sen.

Žaidimų kambarys. Šeimos laisvalaikio erdvė. Stovyklos, gimtadieniai - organizavimas. Teminiai vakarėliai, personažas į namus.
Daugiau informacijos:Tel +3706 652 34741

jaunimo informavimo taškas

Jaunimo informavimo taškas

Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekoje įsteigtas Jaunimo informavimo taškas, skirtas palaikyti atvirą ir prieinamą erdvę, kurioje galima rasti informacinių leidinių, bendradarbiauti su regione veikiančiomis organizacijomis, teikiančiomis įvairias paslaugas jauniems žmonėms. Taip pat įsteigti 4 Jaunimo informavimo taškai rajone: Kintuose, Rusnėje, Švėkšnoje, Žemaičių Naumiestyje.

7_Gyventi_treciojo_amziaus_universitetas

Trečiojo amžiaus universitetas

Šilutėje gali mokytis ne tik jaunimas, bet ir vyresnio bei pensinio amžiaus žmonės.Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – neformaliojo ugdymo suaugusiųjų švietimo organizacija, kuri vienija Šilutės miesto ir rajono žmones įvairioms veikloms. TAU nariais gali tapti 50 metų ir vyresni asmenys. Mokslo trukmė – dveji metai. Du fakultetai – humanitarinių ir socialinių, sveikatos mokslų. Klausytojai, baigę TAU studijas, gauna garbės diplomus.

Išlyginamoji klasė

Nuo 2015 metų į rajono mokyklas iš Airijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Ispanijos sugrįžo 44 mokiniai ir sėkmingai integravosi į ugdymo procesą. Nemokantiems lietuvių kalbos, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje bus įsteigta išlyginamoji klasė.

Savivaldybės ir mokyklos tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius, sudaryti galimybes integracijai. Išklausomi atvykusių mokinių ir jų tėvų lūkesčiai ir norai dėl  mokymosi kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikio ar poreikio intensyviau mokytis lietuvių kalbos. Į pagalbą pasitelkiami mokiniai savanoriai, galintys padėti sklandžiau įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis. Sudaromas individualus ugdymo planas, organizuojamos mokytojų konsultacijos, individualios veiklos ugdymo programų skirtumams likviduoti. Esant būtinybei, yra galimybė organizuoti lietuvių kalbos mokymą intensyviu būdu – išlyginamosiose klasėse ar grupėse. Organizuojamas maitinimas, kaimo vietovėse gyvenančių mokinių pavėžėjimas.

Vasaros darželiai gyvenančių užsienyje vaikams

Į Lietuvą atostogauti, susitikti su artimaisiais grįžta vis daugiau emigravusiųjų. Žinoma, drauge su suaugusiais grįžta ir vaikai, kurie savo gimtojoje šalyje praleis visą vasarą. Sudarysime galimybę vaikui kalbėti gimtąją kalba, bendrauti su bendraamžiais, susipažinti su ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamomis paslaugomis. 

Jei norite, kad vaikas įdomiai praleistų laiką, savo gimtojoje šalyje, mes galime Jums padėti. Sudarysime galimybę vasaros laikotarpiu lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 

Jums reikia:

 • kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių;
 • turėti pažymą iš šeimos gydytojo apie vaiko sveikatos būklę;
 • parašyti prašymą, kad vasaros laikotarpiu pageidaujate lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
 • Vasaros laikotarpiu veikia du lopšeliai – darželiai.

Jei grįžote ir ruošiatės gyventi Lietuvoje, turite žinoti, kad:

           Ikimokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti teikiamas vaikams nuo 1 m. iki 6 metų (kaimo vietovėse nuo 2 m.).

           Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Jis teikiamas nuo 5–6 metų.  Šios ugdymo programos skirtos padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėje mokykloje.

            Rajone vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes. Prašymus galite pateikti:

 1. Šilutės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje „Priėmimas į darželius“
 2. Šilutės rajono savivaldybės viename langelyje arba Švietimo skyriuje užpildant prašymą, pridedant vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 3. El paštu siunčiate užpildytą prašymą ir pridedate vaiko gimimo liudijimo kopiją (prašymo pavyzdys savivaldybės puslapyje-paslaugos-švietimo skyrius-centralizuotas vaikų priėmimas į Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes).

            Ikimokykliniam (lopšelis ir darželis) ir priešmokykliniam (priešmokyklinio amžiaus grupė) ugdymui skiriamas dalinis valstybės finansavimas (mokinio krepšelis), kuris yra 4 val. per dieną arba 20 val. per savaitę. Kitą dalį finansuoja savivaldybė kartu su tėvais (tėvai moka tik už vaiko maitinimą skaičiuojama, kiek dienų vaikas praleido darželyje. Savivaldybės darželio kaina skaičiuojama priklausomai nuo faktiškai lankytų dienų, bet vidutiniškai gali siekti apie 50 Eur/mėn.)

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformalusis suaugusiųjų švietimas sudaro sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius. tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų.

  NEFORMALIOJO  SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGAS  TEIKIA:

 • Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras
 • Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
 • Šilutės profesinio mokymo centras
 • Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyrius
 • Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyrius
 • Kultūros centrai
 • Šilutės Hugo Šojaus muziejus
 • Šilutės r. savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji  biblioteka
 • Šilutės meno mokykla
 • Šilutės rajono seniūnijos
 • Visuomenės sveikatos  biuras
 • Vietos veiklos grupė (VVG) asociacija „Lamatos žemė“
 • Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“
 • Šilutės miesto vietos veiklos grupė (VVG)  „Pamario kraštas“
 • Kitos viešosios įstaigos, privatus sektorius, asociacijos

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatorė rajone – Daiva Budvytienė, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja.

Kontaktai – K.Kalinausko g. 10, Šilutė LT 99130; 
www.smc.silute.lm.lt  
rastine@smsc.silute.lm.lt 
Tel (8 441) 62 045

560

- tiek šiuo metu mokinių mokosi Šilutės meno mokykloje pagal muzikos, dailės, šokio programas, muzikos ir dailės suaugusiųjų programas.Mokykloje dirba 36 pedagogai.
Mokinių meninėms, edukacinėms, socialinėms kompetencijoms ugdyti vykdomi jaunimo, meninės raiškos projektai, organizuojami plenerai vasaros metu. Dailės skyriaus mokiniai kartu su mokytojais kuria menines instaliacijas, kurios puošia miesto erdves, taip prisideda prie gimtojo miesto erdvių savitumo, išskirtinumo kūrimo.

800

- tokia premija kiekvienais metais skiriama "Lietuvininkų vilties" laureatui. Šilutės rajono savivaldybė yra vienintelė Klaipėdos regione, kuri nuo 2002 m. įsteigusi "Lietuvininkų vilties" premiją ir kasmet yra apdovanojamas jaunas, aktyvus žmogus, jaunimo darbuotojas ar organizacija, savo pasiekimais garsinantys Pamario kraštą. Ši premija įteikiama minint Vasario 16 d.

1 500

- tiek 6 - 19 metų vaikų ir jaunuolių (daugiau negu 30 proc.) dalyvauja neformaliojo švietimo programose vaikų užimtumui didinti. Programos finansuojamos valstybės lėšomis. Vyrauja sporto, šokių , gamtos tyrėjų, turistų, skautų, meninės raiškos, emalio, technologijų, etnokultūros kryptys, robotikos, pielitiškumo, asmenybės ugdymo būreliai. Dalyvių skaičius beveik tolygiai pasiskirstęs Šilutės miesto ir seniūnijų teritorijose.

9000

-tiek eurų 2019 metais iš Savivaldybės biudžeto skirta vaikų ir paauglių vasaros poilsiui organizuoti. Socialiai remtinų šeimų vaikams nemokamam maitinimui skirta 6104 Eur, kitos lėšos - 4375 Eur. Stovyklose turiningai pailsėjo, edukaciniuose užsiėmimuose ir turistinėse kelionėse dalyvavo 459 mokiniai, iš jų socialiai remtinų 312 vaikų. Mokiniai galėjo ugdyti savo kūrybušiumą, komunikaciją, plėtoti pažintinius, socialinius bei sveikatos gyvensenos įgūdžius.

Šilutė – miestas vakarinėje Lietuvos dalyje, Klaipėdos krašte, netoli Kuršių marių ir 8 km iki Rusnės salos. Miestas yra nutolęs 50 km į pietus nuo Klaipėdos. Šilutė yra Pamario krašto, Šilutės rajono savivaldybės ir seniūnijos centras.

Pamario kraštą pasieksite:

Oro avialinijomis iš tarptautinių Palangos, Kauno, Vilniaus, Rygos oro uostų

Nuo tarptautinio Palangos oro uosto iki Šilutės yra 74 km. Nuo tarptautinio Kauno oro uosto iki Šilutės yra 184 km. Nuo tarptautinio Vilniaus oro uosto iki Šilutės yra 284 km. Nuo tarptautinio Rygos oro uosto iki Šilutės yra 313 km.

Vandens transportu iš Tarptautinės jūrų perkėlos reisais

Kylis - Klaipėda, Karlshamnas - Klaipėda. Šiuos pervežimus jūrų keliais organizuoja tarptautinė kompanija "DFDS Seaways"

Viešuoju transportu

Iš autobuso stoties miesto centrą pasieksite pėsčiomis arba taksi.

Jaunoms šeimoms – subsidijos pirmam būstui regionuose

Jaunos šeimos, pateikusios prašymus finansinei paskatai gauti nuo 2019 m. sausio 1 d., gali pretenduoti į subsidiją, įsigydamos būstą regione. Daugiau informacijos rasite ČIA

Socialinis saugumas

Šilutės rajono savivaldybė kasmet plečia socialinių paslaugų tinklą, organizuodama ir teikdama naujas socialines paslaugas pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį. 2016 metais buvo išplėtotos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose, dienos užimtumas vaikų dienos centruose, išaugo ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius.

Taip pat yra numatytos programos siekiant užtikrinti neįgaliųjų, skurstančių ir gausių šeimų socialinį saugumą.

Socialinis saugumas svarbus siekiant kurti savo miestui, daugiau informacijos apie tai rasite Šilutė savivaldybės puslapyje.

Galvoji apie grįžimą į Lietuvą? Sužinok, kokie yra pirmieji žingsniai sugrįžus Renkuosi Lietuvą puslapyje.

Nekilnojamas turtas

Šilutėje palankus darbo užmokesčio ir nekilnojamojo turto santykis, kad susikurtumėte jaukius namus. Savo svajonę įsigyti nuosavą būstą paversti realia galėsite daug greičiau, o namai darbas ir darželis bus kelių kilometrų atstumu ir kamščius galėsite iškeisti į laiką su šeima.

Norite įsigyti būstą? Pradėkite paieškas dabar!

Laisvalaikis

Išskirtinė geografinė padėtis, unikalus kraštovaizdis ir savita etnokultūra – Šilutės rajono išskirtinės detalės, apie kurias žino visi. Norintiems pasigrožėti unikalia Pamario gamta, architektūra, susipažinti su šio krašto paveldu, siūlome pėsčiųjų, dviračių, automobilių bei vandens maršrutus. Gamtos mylėtojams – pažintiniai takai, dviračių gerbėjams – gražiausios rajono apylinkės, automobilių turėtojams – žymių žmonių gyvenimo vietos. Nemuno Deltos upių (Minijos, Atmatos, Skirvytės, Rusnės, kt.) kraštovaizdžiu ir šios vietovės biologine įvairove galima susipažinti plaukiant laivu iš Šilutės, Rusnės, Minijos ar Ventės.

5

norintiems pasivaikščioti po unikaliais vaizdais išsiskiriančius Šilutės rajono pažintinius takus, kurių net penki: Tulkiaragės, Aukštumalos, Pakalnės, Žalgirių bei Kintų girinkijos.

8

tiek skirtingų dviračių maršrutų galima įveikti Šilutės rajone, kurie atveria įspūdingą rajono kraštovaizdį.

3 km

sveikam judėjimui gryname ore. Pasivaikščiojimas Šyšos upės pakrante nusidriekusiu pylimu bei pažintis su Šilutės miestu.

Sportas

   Šilutės savivaldybės prioritetas, nes jis yra svarbus socialinis faktorius ugdant sąmoningą ir sveiką visuomenę. Šilutės rajono savivaldybė remia sporto renginius, sporto organizacijas ir tam yra numačiusi specialias finansavimo programas. 

2019 metais iš Savivaldybės biudžeto finansuotas 21 sporto projektas už 32 000 Eur. 

Šilutės rajono savivaldybėje veiklą vykdo VŠĮ „Šilutės sportas“, kuri yra atsakinga už krepšinį ir futbolą. Šilutės krepšinio komanda „Šilutė“ žaidžia NKL lygoje. Šilutės futbolo komanda iki 2018 metų žaidė I lygoje, o nuo 2018 metų II lygoje.

   Šilutės rajono savivaldybėje veiklą vykdo 35 sporto klubai ir viena viešoji įstaiga „Šilutės sportas“. Sporto politiką rajone formuoja Sporto taryba. Nuo 2010 metų Šilutės rajono savivaldybė kiekvienais metais pagerbia ir apdovanoja geriausius rajono sportininkus ir jų trenerius. 

   Sporto mokykloje mokoma 8 sporto šakų programų, iš kurių 7 olimpinės – strateginės sporto šakos: krepšinis, lengvoji atletika, sunkioji atletika, baidarių ir kanojų irklavimas, boksas, stalo tenisas, dziudo ir neolimpinė sporto šaka rankų lenkimas.  Mokykla ruošia aukštos klasės sportininkus.

   Šilutės rajono sportininkus žino ne tik Lietuva, bet ir užsienio valstybės: Laimutė Baikauskaitė 1988 m. Seule vykusioje olimpiadoje iškovojo sidabrą;   Romas Ubartas 1992 m. Barselonos vasaros Olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą; 2000 m. Sidnėjaus olimpiadoje Mindaugas Timinskas su Lietuvos vyrų krepšinio komanda iškovojo bronzą;   2012 m. Londono olimpiadoje Evaldas Petrauskas taip pat iškovojo bronzą; 2017 metais rankų lenkikė Eglė Vaitkutė net 16 kartą tapo Pasaulio čempione. 

   Šilutėje išugdyta aukšto meistriškumo sportininkų, kurie yra tapę Europos ir pasaulio jaunimo ir jaunių čempionatų nugalėtojais ir prizininkais. Nemažas būrys sportininkų atstovauja Lietuvą sporto šakų rinktinėse.

providers-10440-1674089-1720a8d3e5bb47d259af76d82ecf10d7

Sunkioji atletika, boksas, dziudo, rankų lenkimas

krepsinio-kamuolys-fotolia-538d71c280741

Krepšinis, futbolas

 • Futbolo klubas „Šilutės veteranas“
 • Sporto klubas „Naujasis parkas“
 • Sporto senjorų klubas „Šamai“
 • Šilutės moterų krepšinio sporto klubas „Pamarys“
maxresdefault

Automobilių, motociklų, dviračių sportas

 • Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“
 • Dviračių akademija „Dzervus“
 • Motokroso asociacija „Šilutės greitis“
 • Motorinių transporto priemonių asociacija „Šilutės ASK“
 • Asociacija „Drifto velniai“
teniso_pradmenys

Lauko bei stalo tenisas, tinklinis

 • Šilutės stalo teniso sporto klubas „Varmas“
 • Šilutės lauko teniso sporto klubas „Verdena“
 • VšĮ „GPI sporto klubas“
Silutes Regbis (1)

Šilutės regbis

Mažieji (7-9 metų amžiaus) žaidžia linksmą judrų nekontaktinį regbį su juostelėmis. Sportuoja Vydūno sporto salėje (pirma - antrad. 13.30-15.00 val. ) Vyresni (10-13 m. amžiaus) žaidžia aktyviai grumdamiesi tarpusavyje, pilno kontakto regbio žaidime. Sportuoja Traksėdžių progimanzijos sporto salėje. Trenerė Austėja Minkevičiūtė visus mažuosius regbio mylėtojus kviečia jungtis!

europos-lengvosios-atletikos-cempionate-rekordiskai-daug-dalyviu2

Lengvoji atletika, sportiniai šokiai, aerobika

43881

Žirgų sportas

 • Juknaičių žirgų sporto klubas
 • Žirginio sporto klubas „Lankupiai“
IMG_2676

Skraidymas, sklandymas lėktuvais

 • Šilutės aeroklubas
httpsjegosaitvarai.wordpress.comkaitai-8078

Buriavimas. Jėgos aitvarai. Irklavimas

 • Šilutės irklavimo sporto klubas „Pamarys“
 • Vandens sporto klubas „Ventvėjas“
KDC_oazis-logo-21

Įvairios sporto šakos

Daugiau informacijos apie Šilutės rajone veikiančius sporto klubus galite rasti čia

41

tiek sportininkų 2018 metais buvo skirtos premijos, apdovanota 10 trenerių.

17

tiek jaunimo organizacijų įregistruota Šilutės rajono savivaldybėje

35

- tiek sporto klubų veikia Šilutėje.

Bendruomeninė veikla ir savanorystė

   Bendruomeninė veikla ir savanorystė padeda ne tik susirasti bendraminčių ir įsilieti į vietos gyvenimą, bet ir suteikia galimybę užsiimti socialiai atsakinga veikla. Gali rinktis daugiau nei iš 100 organizacijų, tad ko lauki?

Kaimo bendruomenės
Medžiotojų klubai
Ūkininkų draugijų ir melioracijos statinių naudotojų asociacijų
Iš viso nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų, klubų Šilutės mieste
Sporto, jaunimo ir kultūros srities organizacijos
Socialinės ir sveikatos srities organizacijos

O jeigu norisi užsiimti kultūrine veikla, prisijungti prie choro ar teatro grupės, Šilutėje veikia net 34 meno kolektyvai.

Jaunimas

   Šilutės rajono savivaldybėje veikia dvi Atviros jaunimo erdvės: Šilutės atvira jaunimo erdvė (Liepų g.16) ir Kintų atvira jaunimo erdvė „NORIU, GALIU, DARAU“. Atvirojo darbo su jaunimu tikslas – ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

mažeikiai10

   Atvirojo darbo su jaunimu uždaviniai: ugdyti socialinius jauno žmogaus įgūdžius, suteikti erdvę jaunam žmogui ugdytis ir individualiai augti, skatinti jį prisiimti atsakomybę įvairiose situacijose įvairiomis priemonėmis; užtikrinti sąlygas jaunimui socializuotis, bendrauti, atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir tai, kas jam svarbu; jaunimo kasdienybę aptarti jam priimtiniausiu būdu; sudaryti galimybes prasmingai praleisti laisvalaikį; vykdyti pirminę tabako, alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo prevenciją; padėti jaunimui atrasti ir įsivardyti savo privalumus ir gebėjimus; skatinti jaunimo savarankiškumą, kūrybiškumą, padėti jam įgyvendinti savo idėjas ir tikslus; individualiai konsultuoti  ir informuoti į įvairias problemines situacijas patekusį jaunimą, padėti jam spręsti problemas; įtraukti į veiklas socialinę atskirtį patiriančius ir mažiau galimybių turinčius jaunus žmones.

   Nuo 2019 metų Šilutės rajono savivaldybėje įgyvendinamas Jaunimo savanoriškos tarnybos modelis (JST). Jaunimo savanoriška tarnyba  – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje. JST – programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesių tarnybos laikotarpį, įgyja pažymėjimą – dokumentą patvirtinantį tarybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, o jaunuoliai išsavanoriavę 6 mėn. užsitikrina galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo.

Šilutės rajone įregistruota 17 jaunimo organizacijų. Jas rasite čia

Šventės

Šilutės rajone suformuotos išskirtinės renginių tradicijos, galinčios atskleisti krašto savitumą. Savo žavesiu žemaitiškoje kultūroje abejingų nepalieka savo charizmą turinčios kalendorinės ar gamtos dovanų šventės, knygnešių kelių paslaptys, amatai, sakralinis ir dvarų paveldas. Dar niekam nepavyko išlikti abejingu žvelgiant į emalio galerijos slėpinius ar Kintų muzikos festivalyje girdint profesionalių atlikėjų iš viso pasaulio kūrinius, neapsakomas, išdykėliškas jausmas neapleidžia įsiliejus į Žuvienės virimo čempionato sūkurį, šviesos laukimo ir darnos pajauta aplanko Švėkšnos miestelio renginyje „Mes už šviesą“. Visą informaciją apie Šilutės rajone vykstančius renginius galite sekti čia.

Šilutės miesto šventė

Kiekvienais metais, paskutinįjį gegužės savaitgalį, Šilutės miestas kviečia pasinerti į pramogų ir linksmybių sūkurį visus kviesdamas švęsti Šilutės miesto gimtadienį. Šilutės miesto šventė kiekvienais metais būna išskirtinė, siekiant pabrėžti miesto ir Pamario krašto savitumą bei unikalumą.

Šilutės H. Šojaus muziejaus edukacinės programos ir kulinarinio paveldo degustacijos.

Vakarinė šventės dalyje svečių  laukia įspūdingas koncertas bei šventiniai fejerverkai

Joninės Vainuto miestelyje

Kiekvienais metais birželio pabaigoje Vainuto miestelyje yra organizuojama tradicinė Joninių šventė. Ši šventė išskirtinė tuo, kad kiekvienas metais savo  programa pritraukia didelį būrį žmonių. Šventės metu tradiciškai  pagerbiami į šventę susirinkę Jonai ir Janinos, pasidžiaugiama seniūnijos bendruomenių veikla, apdovanojami sportinių varžybų nugalėtojai, paminimos Joninių papročiai ir tradicijos, vakaro programoje svečius džiugina įspūdingi Lietuvos atlikėjų pasirodymai.

Kintų muzikos festivalis

Unikali vieta įspūdingai klasikinei muzikai ir pasaulinėms premjeroms patirti.  Į dvi savaites trunkantį Kintų muzikos festivalį, vykstantį liepos mėnesio pabaigoje – rugpjūčio pradžioje, suplūsta profesionalios, modernios bei klasikinės muzikos pasiilgę gerbėjai. 

Stulbinanti vieta prie Kuršių marių, netoli Baltijos jūros, kasmet virsta kūrybiniu įkvėpimu pasaulyje jau pripažintam Lietuvos kompozitoriui Gediminui Gelgotui – unikalaus ir sensacingo kūrybinio stiliaus kūrėjui. Šis ypatingos auros miestelis taip pat tapo nuolatine meninių dirbtuvių vieta Naujų idėjų kameriniam orkestrui NIKO – styginių ansambliui, žinomam dėl šiuolaikiško ir patrauklaus naujos muzikos atlikimo. 

Mykolinių šventė Žemaičių Naumiestyje

Kiekvienais metais paskutinį rugsėjo savaitgalį Žemaičių Naumiesčio Žaliąjį kalną apgula minia žmonių, susirinkę atšvęsti tradicinės Mykolinių šventės.

 Šventėje dalyvauja ūkininkai ir žemės ūkio gėrybių augintojai, kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų puoselėtojai, liaudies meistrai, žolininkai bei kiti nagingi ir  kūrybingi žmonės. 

Šilutės rajono bendruomenės dalyvauja kopūstienės virimo varžybose.

Šventės metu pagerbiami Mykolai ir Mykolinos, geriausi ūkininkai bei kopūstienės virėjai.

Žuvienės virimo čempionatas

Šilutės veikloženklis – žuvis ir delta, nes Pamarys – žvejų aistros vieta. Čia populiariausia –
žuvienė, kurios virimas yra tradicija, apipinta meistriškumo paslapčių. Atvykę pirmąjį rugsėjo
savaitgalį, pateksite į Žuvienės virimo čempionatą Šilutės uoste, kurio pagrindinis tikslas – ne tik
pavaišinti svečius, bet ir pakovoti dėl Savivaldybės mero įsteigto prizo – Čempiono žiedo.

Moliūgų - žibintų šventė "Mes už šviesą" Švėkšnoje​

Kasmet paskutinįjį spalio mėnesio savaitgalį, Švėkšnos miestelyje vyksta moliūgų žibintų šventė „Mes už šviesą“.

Tai jau tradicija tapęs renginys, pritraukiantis dalyvių ir smalsių lankytojų iš visos Lietuvos.

Tradicinio amatų centro kiemelyje veikia kūrybinės dirbtuvės, kur galima atsinešti savo dar neišskaptuotą moliūgą ir čia jį pagražinti. 

Įdomiausi, gražiausi bei originaliausi moliūgai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais.

 

   SAVITAS, GRAŽUS, PASLAPTINGAS, JUDRUS, ĮVAIRUS. Tokie epitetai dažnai būna skirti mūsų penkių šimtmečių istoriją verčiančiai Šilutei (Šilokarčemai) ir visam kraštui. Kūrybos jėga ir gamtos dovanos, subrandintos tradicijos ir pašėlęs noras naujovių čia sukuria įvairovę.
   Dvarininkas Hugo Šojus savo idėjomis, dovanotomis žemėmis, darbais garsino Šilokarčemą (dab. Šilutę) kaip pažangią gyvenvietę, sukūrė ypatingą intelektualių sambūrių, kultūrinio lobyno oazę, kuri šiandien leidžia tituluoti Šilutės miestą kaip miestą – muziejų po atviru dangumi, miestą – etnografinio Mažosios Lietuvos regiono centrą.
   Šilutės kraštą mylinčių žmonių užsispyrimas ir pasiekimai leido Šilutei būti tituluota Lietuvos kultūros sostine, pasidabinti Europos Tarybos ir kitais pripažinimo ženklais.

 • Užgavėnės. Lietuvininkų Šiupinio šventė.
 • Atvelykio šventė. Mažosios Velykėlės.
 • Martyno šventė – tai tradicinė Klaipėdos krašto metų pabaigos šventė. Šventę organizuoja Kultūros centro folkloro ansamblis „Verdainė“. Šventė vyksta lapkričio 11 d.
 • Miesto šventė. Miesto šventė kasmet rengiama paskutinį gegužės mėn. savaitgalį.
 • Kultūros centras rengia renginių ciklą „Iš kartos į kartą“. Tai edukaciniai užsiėmimai, skirti kalendorinėms šventėms.
 • Klasikinės muzikos festivalis „Muzikinė verdenė“. Festivalio koncertai rengiami vasarą Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje.
 • Nuo 2013 metų Šilutės kultūros centras įgyvendina regioninį kultūrinio turizmo projektą „Vėtrungių kelias“. Daugiau informacijos apie projektą rasite ČIA
 • Centras organizuoja edukacines stovyklas: “Rusnė”,  „Muzikuojanti Rusnės sala“ ir dailininkų plenerus. Dalyviai  mokosi senųjų pamario krašto  amatų – pinti nėginius bučiukus, gaminti vėtrunges, dūduoti lūpinėmis armonikėlėmis. Šią veiklą pristato   šventėse, renginiuose, amatų dienose.
 • Centras veda edukacinius užsiėmimus: atviručių gamyba, Uostadvario  švyturys, Delmonas,   užuolaidėlių karpymas iš popieriaus, Advento angelų karpymasAdvento vainiko pynimas, vilnos vėlimas, bučiukų pynimo edukacija.
 • Centras taip pat suteikia gido paslaugas po Rusnės salą ir jo apylinkes, gali lydėti ekskursijas po Pamario kraštą sausumos ir vandens keliais.
 • Centras randasi Vainuto seniūnijos teritorijoje Bikavėnų kaime ir yra trijų rajonų (Šilutės, Šilalės ir Tauragės) sandūroje. Šiuo metu Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras kultūrinę veiklą vykdo dvejose Šilutės rajono seniūnijose – Vainuto ir Katyčių.
 • Centras organizuoja edukacines programas: šiaudelių pynimą, audimą, verpimą, riešinių mezgimą. 
 • Centras kiekvienais metais taip pat organizuoja šiuos renginius: 
 1. Laisvės gynėjų dienos minėjims Vainute bei Katyčiuose
 2. Užgavėnės Vainute bei Bikavėnuose
 3. Margučių marginimas  bei mažųjų Velykėlių šventė Vainute
 4. Birbynių paroda Bikavėnuos
 5. Joninių šventė Vainute
 6. Katyčių miestelio šventė „Sugrįžimai”
 7. Tarptautinis festivalis „Grajikit, Bikavos žiogeliai”
 8. Stubrių kaimo šventė „Čia mūsų žemė, čia tėviškės pastogė
 • Centras nuo 2002 m. koordinuoja Kintų ir Saugų seniūnijose vykdomą mėgėjų meno kolektyvų projektinę veiklą ir rajono strateginių renginių organizavimą.
 • Kintų Vydūno kultūros centras organizuoja tokius renginius kaip:
 1. Kintų muzikos festivalis
 2. Kintų seniūnijos bendruomenių šventė Marių šventė
 3. Saugų seniūnijos bendruomenių šventė „Po malūno sparnais“
 4. Vilkyčių šventė „Vilko pėdomis“
 • Daugiau centro organizuojamų renginių galima rasti čia.

Žemaičių krašto etnokultūros centras siekia saugoti ir puoselėti rajono žemaičių krašto istoriją bei etnines kultūros vertybes, propaguoti ir reprezentuoti rajono žemaitiškojo krašto istoriją ir kultūrą.  Centras organizuoja   vytinių juostų pynimo bei drožybos iš medžio edukacines programas.

O labiausiai šis centras išsiskiria MERGVAKARIO edukacinės programos organizavimu! Programa pritaikyta šiuolaikinei nuotakai, tačiau naudojant senovines apeigas, žaidimus. Pateikiama su gero humoro doze.

Teatro repertuarą sudaro:

 1. Pagal Dario Fo „Laisva santuoka“. Spektaklis. 
 2. Pagal Dario Fo „I love you, Maria“. Monospektaklis. 
 3. F. Frintos „Pietūs vienam“ Spektaklis. 
 4. Pagal Vytauto Mačernio prozą „Švytis“. Monospektaklis. 
 5. Pagal Eric Elice ir Roger Rees pjesę „Antrininkas“.  
 6. „Gandrai“.  Gatvės kojūkų vaidinimas. 
 7. „Laivai“.  Gatvės kojūkų vaidinimas. 
 8. Kinų liaudies mito motyvais ‚Beždžionių karalius kitaip“. Spektaklis vaikams.

Atvėrus Klaipėdos krašto buvusio dvarininko Hugo Šojaus namų duris, jums bus pristatyta
edukacija „Dvi kultūros Rytų Prūsijos dvare“, teks kirsti kaizerinės Vokietijos ir carinės Rusijos
(Žemaitijos) sieną, pereiti muitinės kontrolės postą, užpildyti gabenamų per sieną prekių
deklaracijos kortelę. Dvare Jūsų lauks praeities gyvenimas.

Paskutinį gegužės savaitgalį per Šilutės miesto šventę užsukite į Hugo Šojaus dvarą, paskanaukite kafijos su vofeliais ir paklausykite pasakojimų apie čia praėjusį lietuvininkų gyvenimą. 

PATIKS MAŽIESIEMS

 • Kūrybiškumo kodas – užsiėmimai skirt meniškos sielos žmonėms, kuriems patinka piešti, tapyti, lipdyti, pažinti įvairias dailės technikas.
 • Elektronikos kodas – vaikams, besidomintiems technologiniais mokslais, elektronikos pagrindais ir eksperimentais, robotų kūrimu bei programavimu.
 • Multimedijos kodas – integruotos pamokos, namų darbų ruoša pažangiomis priemonėmis netradicinėje aplinkoje.
SUAUGUSIEMS:
 • Žinių kodas – tobulinti užsienio kalbų įgūdžius.
 • Modeliavimo kodas – norintiems eksperimentuoti, kurti ir projektuoti įvairius objektus.

Šilutės architektūrinis ir istorinis paveldas

   Šilutės miesto pagrindas – Šilokarčemos, Žibų, Verdainės ir Cintijoniškių gyvenvietės, kuriame ryškiausiai išlikę įspūdingi Rytprūsių architektūros atspindžiai, daug senoviškų, puošnių pastatų: gaisrinė, pradinė mokykla, siaurojo geležinkelio, vadinamo Siauruku, stotis ir kt. Šilutės istoriją mena senojo turgaus aikštė prie Šyšos upės, Hugo Šojaus dvaro kompleksas. Miesto simbolis – evangelikų liuteronų bažnyčia su viduje Biblijos siužetais tapytomis freskomis. Norintiems aplankyti miestą sukurtas įdomus, staigmenų teikiantis maršrutas – „Po Šilutę pėsčiomis“.